Startsida
Historik
Repertoar
Nyheter
Medlemssida
Vill du vara med?

Webmaster: Otto Frings
otto.frings@telia.com
Senaste uppdatering 2015-02-11

 

Styrelsen för
TyresöSångarnas förening 2014

Ordförande               Barbro Wallin
Vice ordförande       Kerstin Csiffari
Sekreterare              Agneta Christison
Kassör                      Helen Walter
Ledamot                   Peder Royen
Adjungerad               Körledaren


Revisor                     Otto Frings
Revisorssuppleant   Cecilia Almén Andersson
Valberedning            Brittis Netterberg, Gunnar HermansonPlusgiro                     70 39 37-6