Startsida
Historik
Repertoar
Nyheter
Medlemssida
Vill du vara med?

HISTORIK
 
I början på nittiotalet var vi ett antal föräldrar som hade sina barn i Tyresö Musikklasser eller i Tyresö Gosskör.
Musikklasserna hade en livaktig föräldraförening med en mycket aktiv styrelse.
Bland föräldrarna väcktes en vacker dag frågan: Varför ska bara ungarna sjunga? Är det inte dags att bilda en föräldrakör?
Sagt och gjort. Styrelsen gick ut med ett upprop, och snart hade vi fått ihop en skaplig skara föräldrar som under ledning av Ingrid Risberg, ledare för Tyresö Gosskör och sedermera lärare i musikklasserna, träffades en kväll i veckan och sjöng hellre än bra. Men roligt var det.
Efter några terminer fick körledaren fullt upp med sina ordinarie arbetsuppgifter och hann inte längre med vår kör, så vi  engagerade Elisabeth Sellergren, en känd musikprofil i Tyresö som komponerat musiken i Tyresöspelet som uppförts många gånger. Elisabeth ledde oss i två terminer. När hon sedan bestämde sig för att flytta från Tyresö stod vi åter utan körledare.
Vi fick höra att det höll på att byggas upp en kyrkokör i Trollbäcken och tog kontakt med kantorn Staffan Lundberg för att se om det fanns behov av ytterligare sångare, utöver det tiotal damer som då utgjorde fröet till kyrkokören. Så en kväll ordnades ett sångmöte i Trollbäckens kyrka, och vips, var en komplett kyrkokör ett faktum.
Staffan är en otroligt duktig och kunnig ledare, och man kan mycket väl säga att han åstadkom något med oss som väl ingen hade trott var möjligt. Han var själv vid sidan av sitt kantorsjobb valthornist i Kungliga Hovkapellet och spelar ytterligare ett antal instrument, så hans musikaliska kunnande och mångsidighet går inte att ta miste på. Det kom oss tillgodo, då vi inte hade så stor tilltro till vår egen förmåga. Att han dessutom ledde oss med en stor portion humor gjorde inte saken sämre.
Snart var det dags att uppträda i större sammanhang än de sedvanliga gudstjänsterna med en handfull mer eller mindre enkla sakrala sånger.

Första större verk vi gav oss på var Förklädd Gud under medverkan av en ensemble ur Kungliga Hovkapellet och professionella sångsolister. Det var förstås ett otroligt lyft för oss glada amatörer, och det gick faktiskt riktigt bra:
En av Staffans kommentarer efteråt: Det gick oväntat bra!

 
 
Trollbäckens Kyrkokör 1997

 
Nu höjde vi ribban och gav oss på nya storverk, bl.a.
Misa Criolla av Ramirez
Förklädd Gud

Svensk Spelmansmässa
Mozarts Kröningsmässa

Händels Dettingen Te
Deum
 
Mozarts Rekviem
  Faurés Rekviem 
mm.
Och vi vidgade även vår aktionsradie:
det blev t.ex. körresor till
Berlin och 
Köpenhamn.

  
Några ögonblicksbilder från körens resor till Berlin, Köpenhamn, Småland mm.

Och så ett antal mycket stimulerande körinternat på bl.a. Hammersta slott och Lillsveds folkhögskola,
inte bara med intensiv träning utan också med
roliga upptåg och överraskande soloframträdanden på kvällarna.


"Shantygruppen" underhåller på en av våra körfester


Glada upptåg på körinternat 


Kulturella inslag på kvällen

Kören hade blivit mycket populär i Tyresö/Trollbäcken och drog därför till sig fler och fler sångare.
Som mest var vi uppe i ca. 55 sångare!
Och så drog kören förstås fulla hus vid varje konsert,
och det var även körens förtjänst att gudstjänsterna var välbesökta de gånger kören medverkade.


Körfestivalen i Tyresö 1998


Valborg 2002 på Alby

 Under Staffan Lundbergs tid som kantor i Trollbäckens kyrka, fram till våren 2001,
var medlemmarna i TyresöSångarna stommen i Trollbäckens kyrkokör, men sedan valde vi att fortsätta som privat kör. 
Avslutningen på perioden med Staffan var en kort turné till  Vimmerby och Södra Vi, där vi gav två bejublade konserter,
Mozarts Rekviem, med anledning av Staffans 30-årsjubileum som sommarvikarierande kantor i Vimmerby kyrka.

Vad vi hunnit med under dessa år är ett antal konserter och uppträdanden i :

Tyresö Centrum
Tyresös kyrkor
Älta kyrka
S:t Görans kyrka, Stockholm
Svensk-norska kyrkan i Berlin
Vimmerby kyrka
Södra Vi kyrka, Småland
Kröngården, Småland
Seglora kyrka, Skansen
Ingarö kyrka
Svenska kyrkan i Köpenhamn
Röda Korsets kapell
Många Valborgskonserter vid brasan
Tyresö körfestival
SE-Bankens Julfest, Stockholm
Tempelriddarna i Stockholm
Öja kyrka, Gotland
Näs Kyrka, Gotland
Golfhotellet Gumbalde, Gotland
Hablingbo kyrka, Gotland
S:t Eskils kyrka, Haninge
Nedre Ulleruds kyrka i Värmland
Ö:a Fågelviks kyrka i Värmland

Sveriges Television
Österhaninge kyrka
Spånga kyrka
Jordbro kyrka

Januari 2002 bildades så Sångarnas Kör som senare fick sitt nuvarande namn TyresöSångarna med en av våra sångare i basstämman,
Nikolai Suursööt, som t.f. körledare tills vi hittade Stefan Boström,
en ung och mycket kunnig körledare med tvåårig dirigentutbildning och studier på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Våra vägar skildes hösten 2007 och samtidigt engagerades Ronney Magnusson, en mångsidig och skicklig musiker som ledde kören under två terminer.
Därefter leddes kören av Margarita Långberg, en mångsidig musiker med ett mångfacetterat förflutet såväl som musikstuderande som utövande musiker.
Efter avslutad kyrkomusikerutbildning på Sköndalsinstitutet  ägnade hon sig åt fortsatta musikstudier på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

TyresöSångarna blir åter kyrkokör

Kören repeterade varje tisdag  i musiksalen i Bollmoradalens kyrka, och i gengäld ansvarade vi för körsången vid 3-4 högmässor per termin.
Detta samarbete fungerade bra, men de senaste årens ständiga byten av körledare var ett problem.
I det läget tyckte sångarna att det var lika bra att bli officiell kyrkokör i Bollmoradalens kyrka.
Eftersom denna kyrka saknade egen kyrkokör togs vi emot med öppna armar.
En  fördel var att vi nu kunde räkna med att få en varaktig körledning
och att vi  framgent kunde räkna med satsningar på större och därmed kostsamma verk som vi inte skulle klara med en privatkörs resurser.
Efter en period med nödlösningar när det gäller körledare fick vi till hösten 2010 en ny körledare, Sofia Zackrisson.


Under denna sympatiska och  mycket kunniga persons ledning
blev det nya musikaliska utmaningar under trivsamma och stimulerande former.
Dessvärre slutade Sofia efter bara ett år för att tillträda en tjänst som kyrkomusiker i södra Sverige.
Vi tackar henne för ett underbart år.

Därefter blev Carin Horovitz, tidigare ledare för Trollbäckens kyrkokör, ny ledare i vår kör.
Efter ett år blev det ett beslut att Bollmoradalens kyrka skulle genomgå en grundläggande renovering
 så att det under det följande året inte skulle finnas lokaler att ägna sig åt körsång i.
Därför fick TyresöSångarna ett erbjudande att samverka med Trollbäckens kyrkokör
i Trollbäckens kyrka under ledning av Susanne Sand, Trollbäckens kyrkomusiker.
Detta samarbete inleddes den 15 januari 2013.
Den nya dubbelkören består av ca. femtio sångare och har dessutom fått ett tillskott av sångare från Tyresö Kammarkör.

Kören har fått benämningen.
Trollbäckens Oratoriekör

TyresöSångarna behåller dock sin körförening
med sin gamla administration och ekonomi.


  

Upp